Posted inข่าว

เลขเด็ด ทะเบียนรถนายก หวยงวด 1/11/66

ทะเบียนรถนายก

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล อย่างเป็นทางการ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่สำคัญของรัฐบาล ที่เน้นไปที่การอภิปรายเรื่องที่สำคัญและต้องการการตัดสินใจระดับรัฐบาล

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นที่สนใจอีกหนึ่งประเด็นคือ ทะเบียนรถนายก นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวที่เป็น RANGE ROVER ทะเบียน 4 ขถ 8832 กรุงเทพมหานคร แทนที่จะใช้รถ LEXUS ทะเบียน 3 ขส 30 กรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้เป็นประจำ รถ LEXUS ปัจจุบันอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง รถ RANGE ROVER ที่นายกรัฐมนตรีใช้เป็นรถที่เคยใช้มาแล้วในช่วงก่อนเป็นนายกฯ คอหวยรอลุ้น ตรวจหวยงวดนี้