Posted inข่าว

เลขเด็ด คำชะโนด หวยงวด 1 พ.ย. 2566

เลขเด็ด คำชะโนด

ที่ คำชะโนด ในจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ณ ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่อยากได้โชคลาภ เลขเด็ด และพรจากพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ซึ่งเป็นพระภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่จัดหาบัตรคิวและประตูเข้าวังนาคินทร์ให้คนเข้าไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าด้วยความเชื่อและศรัทธาที่เริ่มต้นขึ้นจากคนในท้องถิ่นและกระจายไปทั่วประเทศ

ในวันนั้น ที่ลานบวงสรวงคำชะโนด แห่งนี้ยังมีโต๊ะบวงสรวงมากมาย ประชาชนหลายคนมาบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคและขอพร เลขเด็ด โดยที่พ่อจ้ำชวการคำวันสา ซึ่งเป็นพ่อจ้ำประจำเกาะคำชะโนด ได้เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่น

จากการบวงสรวงที่จัดขึ้น มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้น ยายหนึ่งได้อุ้มหลานสาวส่องขันน้ำมนต์ และหลานบอกเห็นเลข 13-31 ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง คนหลายคนเชื่อว่าเป็นเลขที่อาจจะนำโชคใน หวยงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทำให้คนหลายคนหวังว่าจะได้รับโชคลาภจากเหตุการณ์นี้

รวมทั้งหมดนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันถึงความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงอยู่อย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ยังเป็นตัวอย่างของการที่คนไทยหลายๆ คนยังคงเชื่อมโยงกับความเชื่อและพิธีกรรมของคนในท้องถิ่น สร้างความหนาแน่นของความเป็นไทยที่เราคุ้นเคย และยังเป็นเหตุให้คนหลายคนเริ่มหาความเข้าใจและสนใจในวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ อีกด้ว