Posted inเลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ออกเลขอะไรบ้าง เช็ค !

สถิติหวยออกวันเสาร์ ที่ผ่านมาในช่วง 10 ปีมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว

  • เลขที่ออกบ่อย: เลข 46 ออกบ่อยที่สุด 3 ครั้ง รองลงมามีหลายเลขที่ออก 2 ครั้ง เช่น 07, 26, 38, 41, 44, 53, 67, 80, 89, 92, 95
  • เลขที่ไม่เคยออก: มีหลายเลขที่ไม่เคยออก เช่น 00, 01, 02, 03, 04, 08, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 40, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 94, 96, 97

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัว

  • เลขที่ออกบ่อย: เลข 9 ออกบ่อยที่สุด 48 ครั้ง รองลงมาเป็นเลข 8 ออก 47 ครั้ง และเลข 3 ออก 42 ครั้ง
  • เลขที่ไม่เคยออก: มีเลขที่ไม่เคยออกเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแนวโน้มหรือเลขที่ออกบ่อยในวันเสาร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกเลขสำหรับการเสี่ยงโชค หวยงวดนี้