Posted inอื่นๆ

วันขอเงินพระจันทร์: เคล็ดลับเรียกทรัพย์ ดึงดูดโชคลาภในคืนวันอมาวสี

วันขอเงินพระจันทร์

ความเชื่อเรื่อง “วันขอเงินพระจันทร์” มีมาช้านานในวัฒนธรรมไทย โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระจันทร์มีพลังมากที่สุด เหมาะแก่การขอพรเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

วันขอเงินพระจันทร์ ตรงกับ วันขึ้น 1 ค่ำของทุกเดือน ซึ่งก็คือ วันอมาวสี นั่นเอง ในภาษาไทย “อมาวสี” หมายถึง คืนที่พระจันทร์มืดสนิท มองไม่เห็นแม้แต่เสี้ยวจันทร์

ในปี 2567 ยังมี วันขอเงินพระจันทร์ อีกหลายครั้ง ดังนี้

 • วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 19:39 น.
 • วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:44 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 18:19 น.
 • วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2567 เวลา 17:54 น.
 • วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 17:29 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 17:04 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:39 น.
 • วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 16:14 น.

วิธีขอเงินพระจันทร์

 • เตรียมตัวให้พร้อม: อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายสุภาพ เตรียมเครื่องสักการะ เช่น ธูปเทียน ดอกไม้ ผลไม้ น้ำนม ขนมหวาน
 • หาสถานที่สงบ: เลือกสถานที่ที่เงียบสงบ เหมาะแก่การสวดมนต์และขอพร เช่น บนดาดฟ้า ระเบียงบ้าน หรือใต้แสงจันทร์
 • ตั้งจิตอธิษฐาน: ตั้งจิตให้นิ่งสงบ มุ่งมั่นตั้งใจ ขอพรจากพระจันทร์ด้วยความศรัทธา
 • สวดคาถา: สวดคาถาบูชาพระจันทร์ เช่น คาถาบูชาจันทรา เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือคาถาเงินล้าน
 • อธิษฐานขอพร: อธิษฐานขอพรจากพระจันทร์ตามที่ปรารถนา เช่น ขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ขอให้ธุรกิจรุ่งเรือง ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ทำบุญทำทาน: หลังจากขอพรเสร็จแล้ว ควรทำบุญทำทาน เช่น ใส่บาตรบริจาคทาน สิ่งของ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล

เคล็ดลับเพิ่มเติมใน “วันขอเงินพระจันทร์” 

 • ควรขอพรใน วันอมาวสี ที่ตรงกับวันเกิด จะยิ่งส่งผลดีเป็นพิเศษ
 • ควรขอพรด้วย ใจที่บริสุทธิ์ ศรัทธา และ ตั้งใจจริง
 • ควร ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม ประพฤติตนดี งดเว้นอบายมุข
 • ควร มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานอย่างหนัก
 • ความเชื่อเรื่องวันขอเงินพระจันทร์ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการเสริมดวงชะตา สิ่งสำคัญที่สุดคือ การดำเนินชีวิตด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนดี และมีความเพียรพยายาม

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ดั่งที่ปรารถนา